17 November/2010: Exhibition on the Contemporary Hungarian Architecture

PDF
Print
E-mail
Written by Administrator
Wednesday, 10 November 2010 14:48

Invitation: 17th of November at 18H00 in the Hungarian House in Brussels.
exhibition on the Contemporary Hungarian Architecture
Organized by the Association of Hungarian Architects

Contemporary Hungarian Architecture – New ornamentation and new architecture exhibition
Organized by the Association of Hungarian Architects

Presentation of Hungary, takes EU Presidency 2011

The exhibition shows a selection of contemporary Hungarian architecture with the most beautiful examples of vernacular architecture and Hungarian Art Nouveau. The idea of the exhibition based on historical foundation. The arguments about 19th century architecture and ornamentation were started with “The tectonics of Hellenes” by Karl Bötticher. He gave symbolical role for ornamentations in his architecture theory, that was attacked by Gottfried Semper’s famous Bekleidungstheorie, in which  Semper emphasized the functional and space former side of ornamentations. The Austro-Hungarian Monarchy’s architecture became the field of this theoretical debate. The opposite fronts were leading by Otto Wagner from Wien and Ödön Lechner from Budapest. The debate was disappeared after World War I. while the Adolf Loos’s negotiation of ornamentation became of the axiom of the modernists.

The last quarter of this century the question of ornamentation was arisen on the side of architectural practice. One of the most important locations was again Hungary, where the Hungarian organic movement, based on partly Ödon Lechner and national style of Károly Kos, and partly Rudolf Steiner’s anthropozophy.
In Hungary, after the premises of the last turn of the century, these processes generate exciting contemporary architecture. This exhibition like kaleidoscope effect flashes these movements and add some works of Ödön Lechner, Károly Kós, Géza Maróti and others from Hungarian Art Nouveau.

A mai magyar építészetet kortárs és organikus teljesítményekkel bemutató kiállítás együtt villantja fel a jelen és szecesszió legszebb példáit. Ez a lehetőség történeti alapokra támaszkodik. A 19. század építészetének ornamentika vitáit Karl Bötticher „A hellének tektonikája” c. műve indította el. Építészetelméletében az ornamentika szimbolikus szerepet kapott. Ezt támadta Gottfried Semper híres Bekleidungstheorie elmélete, amelyben az ornamentika funkcionális, téralakító volta volt elsődleges. Az elméleti vita fontos harctere lett az Osztrák-Magyar Monarchia építészete. Szemben álló frontokat a bécsi Otto Wagner és a budapesti Lechner Ödön vezették. A küzdelem 1914 után kihűlt, miközben Adolf Loos ornamentika-tagadása a modernek egyik axiómája lett.

Az utolsó negyedszázadban az építészeti gyakorlat felől ismét napirendre került az ornamentika kérdése. Az egyik legfontosabb helyszín ismét Magyarország, ahol a magyar organikusok mozgalma, részben Lechner Ödön és Kós Károly nemzeti stílusához, részben Rudolf Steiner antropozófiájához csatolt vissza. Ezzel párhuzamosan a Lévi-Strauss által megfogalmazott strukturalizmus a nyelv mentén közelített az ornamentika szinkronrendszeréhez: „A rokonság elemi struktúrái”-ban közzétett teóriája, a homológia szerint gondolkodott a történetek és a történeti megismerés viszonyáról. De egyelőre nem eldönthető segítségével, hogy pl. az építészet nyelvének tektonikus vagy ornamentális karakteréé-e az elsőbbség. Képlete alapján az általa kaleidoszkóp-metaforában megfogalmazott lehetséges konfigurációk egyikeként az újornamentika és az organikus építészet eddig nem tapasztalt termékeny kapcsolatát is eredményezheti. Magyarországon a múlt századforduló előzményei után a fenti folyamatok izgalmas kortárs építészetet generálnak. Ezt villantja fel tárlatunk kaleidoszkóp-szerűen, s hozzátesz néhányat Lechner Ödön, Kós Károly, Maróti Géza és más szecessziós nagyságok terveiből.

Szegő György curator/kurátor

Last Updated ( Wednesday, 10 November 2010 14:59 )